СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8687 Б СОФИЯ/МОСКВА КАРЛОВО 06:09 4 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:35 1 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80121 П ЯМБОЛ 07:05 3 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80251 П КАРНОБАТ 08:14 АВТ 0
80141 П СЛИВЕН 09:14 АВТ 0
30150 П ВАРНА 11:01 1 0
80143 П СЛИВЕН 12:45 2 0
8611 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:20 2 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:00 4 0
3660 Б КАСПИЧАН 14:36 1 0
80253 П КАРНОБАТ 16:44 АВТ 0
80145 П СЛИВЕН 17:49 АВТ 0
30154 П ВАРНА 18:33 2 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:00 1 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:05 2 0
80123 П ЯМБОЛ 21:40 2 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
80170 П КАЗАНЛЪК 05:10 3 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 07:30 2 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:37 1 0
80250 П КАРНОБАТ 08:30 АВТ 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 08:55 2 0
80142 П СЛИВЕН 09:40 АВТ 0
30155 П КАРНОБАТ 13:47 1 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:20 3 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 15:00 3 0
3661 Б КАСПИЧАН 15:25 3 0
80122 П ЯМБОЛ 15:52 2 0
80144 П СЛИВЕН 16:55 АВТ 0
80252 П КАРНОБАТ 18:00 АВТ 0
80124 П ЯМБОЛ 19:48 3 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:30 3 0
8686 Б СОФИЯ/МОСКВА КАРЛОВО 23:30 1 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.