СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:18 2 0
80141 П СЛИВЕН 07:00 2 0
80121 П ЯМБОЛ 08:04 1 0
30150 П ВАРНА 10:50 2 0
80143 П СЛИВЕН 12:10 1 0
8691 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 12:52 4 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:28 2 0
30154 П ВАРНА 16:47 1 0
80123 П ЯМБОЛ 19:23 1 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:00 2 0
8693 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 20:19 5 0
80255 П ЗАВЕТ 21:16 2 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
30140 П КАРЛОВО 05:30 1 0
8690 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 07:05 3 0
80250 П КАРНОБАТ 07:45 1 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:05 2 0
80142 П СЛИВЕН 11:50 1 0
80122 П ЯМБОЛ 13:50 1 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:55 3 0
8692 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 15:40 3 0
80254 П ЗАВЕТ 16:15 1 0
80144 П СЛИВЕН 18:00 2 0
80124 П ЯМБОЛ 19:55 1 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:00 3 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.