СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8687 Б СОФИЯ КАРЛОВО 05:15 5 0
80141 П СЛИВЕН 07:04 7 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 07:13 6 20 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80121 П СЛИВЕН 09:10 6 0
30150 П ВАРНА 10:48 6 0
80143 П СЛИВЕН 13:14 6 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:37 5 30 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8611 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:30 7 15 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30152 П ВАРНА 15:15 5 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80145 П СЛИВЕН 17:17 7 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 17:32 5 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30154 П ВАРНА 18:22 5 25 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80123 П СЛИВЕН 21:09 7 30 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:33 5 25 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
3625 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 22:28 5 30 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
3620 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 05:20 5 0
80140 П СЛИВЕН 06:35 7 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 07:18 5 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:40 7 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:40 5 0
80142 П СЛИВЕН 10:35 6 0
30155 П ВАРНА 13:42 5 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:15 7 20 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 15:00 5 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80122 П ЗИМНИЦА 15:40 6 0
30157 П ВАРНА КАРНОБАТ 16:48 7 0
80144 П СЛИВЕН 17:45 7 0
80124 П СЛИВЕН 19:00 5 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:00 6 0
8686 Б СОФИЯ КАРЛОВО 23:15 6 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.