СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8687 Б СОФИЯ КАРЛОВО 05:11 7 0
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:29 5 0
80251 П ЗАВЕТ 07:10 6 0
80141 П СЛИВЕН 07:35 5 0
80121 П ЯМБОЛ 08:49 6 0
30150 П ВАРНА 11:28 7 0
80283 П СЛИВЕН 13:43 5 0
8611 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:05 авт 0
9631 Б РУСЕ 14:20 авт 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 15:00 авт 0
80285 П СЛИВЕН 17:23 7 0
30284 П ВАРНА 19:25 7 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:08 5 0
80123 П ЯМБОЛ 20:58 5 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:12 6 0
3601 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 22:46 5 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
3602 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 05:25 5 0
80140 П СЛИВЕН 05:45 7 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:35 6 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:37 7 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:00 7 0
80282 П СЛИВЕН 09:45 7 0
30285 П ВАРНА 12:30 5 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:45 авт 0
8612 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:15 авт 0
80286 П ЯМБОЛ 14:30 5 0
9632 Б РУСЕ 14:45 aвт 0
80144 П СЛИВЕН 16:55 5 0
80252 П КАРНОБАТ 18:00 7 0
80124 П ЯМБОЛ 19:45 5 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:25 6 0
8686 Б СОФИЯ КАРЛОВО 23:20 6 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.