СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:15 3 0
80251 П КАРНОБАТ 07:00 Отменен влак Отменен влак
80141 П СЛИВЕН 07:30 4 0
80121 П ЯМБОЛ 08:13 2 0
30150 П ВАРНА 11:09 3 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80143 П СЛИВЕН 12:37 4 15 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8611 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:16 5 19 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:56 2 63 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
80253 П КАРНОБАТ 15:30 3 0
80145 П СЛИВЕН 16:35 2 0
30154 П ВАРНА 18:33 2 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:01 2 9 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:05 4 18 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80123 П ЯМБОЛ 21:40 4 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
80170 П КАЗАНЛЪК 05:20 3 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:35 2 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:35 3 10 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 08:50 3 0
80250 П КАРНОБАТ 09:30 3 0
80142 П СЛИВЕН 11:50 2 0
30155 П ВАРНА 13:47 5 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:10 3 15 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 15:00 3 30 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
80122 П ЯМБОЛ 15:52 2 0
80144 П СЛИВЕН 16:55 3 0
80252 П КАРНОБАТ 18:00 Отменен влак Отменен влак
80124 П ЯМБОЛ 19:30 3 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:30 3 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.