СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:41 6 0
80141 П СЛИВЕН 07:23 5 0
80121 П ЯМБОЛ 08:22 6 0
30150 П ВАРНА 10:48 6 0
1183 М МОСКВА РУСЕ 11:04 5 0
80143 П СЛИВЕН 12:07 6 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:36 7 0
8611 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:59 6 0
30152 П ВАРНА 15:09 7 0
80145 П СЛИВЕН 16:12 5 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 17:20 6 0
30154 П ВАРНА 18:22 6 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:03 6 0
80123 П ЯМБОЛ 21:46 5 0
3625 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 22:25 5 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
3620 Б R ПЛОВДИВ 05:20 5 0
80140 П СЛИВЕН 05:55 7 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:45 6 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:40 7 0
3622 Б ПЛОВДИВ КАРЛОВО 09:40 5 0
80142 П СЛИВЕН 10:35 6 0
30155 П ВАРНА 13:42 7 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:15 5 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:55 5 0
80122 П ЯМБОЛ 15:35 6 0
30157 П ВАРНА КАРНОБАТ 16:40 7 0
1470 М БУДАПЕЩА-КЕЛЕТИ РУСЕ 17:37 7 0
80144 П СЛИВЕН 17:40 6 0
1182 М МОСКВА КИЕВ 18:40 7 0
80124 П ЯМБОЛ 19:00 7 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:10 5 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.