СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 05:52 1 0
80141 П СЛИВЕН 06:35 1 0
80121 П ЯМБОЛ 08:07 3 0
30150 П ВАРНА 10:50 2 0
30131 П КАРЛОВО 12:41 2 0
8611 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:05 2 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:42 3 0
80143 П СЛИВЕН 16:19 3 0
30154 П ВАРНА 18:54 3 0
80123 П ЯМБОЛ 19:27 1 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:07 2 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:46 4 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
30140 П КАРЛОВО 05:30 1 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:40 3 0
30153 П ВАРНА 06:55 3 10 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 08:40 2 0
80142 П СЛИВЕН 09:40 2 0
80122 П ЯМБОЛ 13:50 1 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:30 1 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 15:00 2 0
30157 П ВАРНА 16:05 1 0
80144 П СЛИВЕН 18:10 1 0
80124 П ЯМБОЛ 19:55 2 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 23:05 5 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.