СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:39 6 40 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80251 П КАРНОБАТ 07:20 7 0
80141 П СЛИВЕН 07:50 АВТ 0
80121 П ЯМБОЛ 08:27 6 0
30150 П ВАРНА 11:48 АВТ 0
8611 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:50 АВТ 52 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80143 П СЛИВЕН 13:50 АВТ 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:30 АВТ 20 Изчакване на пътници за осъществяване на връзка
80253 П КАРНОБАТ 16:38 АВТ 0
80145 П СЛИВЕН 18:05 АВТ 0
30154 П ВАРНА 18:57 7 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:24 6 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:11 6 0
80123 П ЯМБОЛ 21:45 7 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
80170 П КАЗАНЛЪК 05:10 5 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:25 6 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:10 АВТ 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 08:50 5 0
80250 П КАРНОБАТ 09:30 АВТ 0
80142 П СЛИВЕН 10:10 АВТ 0
30155 П ВАРНА 12:22 АВТ 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:45 АВТ 0
80122 П ЯМБОЛ 14:20 АВТ 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:35 АВТ 0
80144 П СЛИВЕН 16:45 5 0
80252 П КАРНОБАТ 17:55 6 0
80124 П ЯМБОЛ 19:30 5 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:15 5 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.