СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
80141 П СЛИВЕН 07:02 7 0
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 07:13 6 30 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80121 П СЛИВЕН 09:35 авт 0
30150 П ВАРНА 11:14 авт 0
80143 П СЛИВЕН 13:45 авт 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:10 авт 0
8611 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:34 авт 0
30152 П ВАРНА 15:48 авт 0
80145 П СЛИВЕН 17:17 7 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 17:27 5 0
30154 П ВАРНА 18:27 0 0
80123 П СЛИВЕН 21:09 7 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:33 5 0
3625 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 22:25 6 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
3620 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 05:20 5 0
80140 П СЛИВЕН 06:35 7 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 07:18 6 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:40 7 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:20 авт 0
80142 П СЛИВЕН 10:10 авт 0
30155 П ВАРНА 13:05 авт 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:05 авт 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:45 авт 0
80122 П ЗИМНИЦА 15:03 авт 0
30157 П ВАРНА КАРНОБАТ 16:10 авт 0
80144 П СЛИВЕН 17:45 7 0
80124 П СЛИВЕН 19:00 0 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:00 6 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.