СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:41 6 20 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80141 П СЛИВЕН 07:22 5 15 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80121 П ЯМБОЛ 08:30 6 30 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30150 П ВАРНА 10:52 6 0
80143 П СЛИВЕН 12:07 6 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:56 5 0
8611 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:03 5 0
30152 П ВАРНА 15:09 5 0
80145 П СЛИВЕН 16:12 7 0
30154 П ВАРНА 18:27 7 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 19:35 7 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:03 7 0
80123 П ЯМБОЛ 21:46 6 0
3625 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 22:29 7 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
3620 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 05:20 5 0
80140 П СЛИВЕН 05:55 5 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:45 6 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:40 5 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:40 5 0
80142 П СЛИВЕН 10:35 6 0
30155 П ВАРНА 13:40 5 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:15 5 0
8612 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:55 7 0
80122 П ЯМБОЛ 15:35 6 0
30157 П ВАРНА КАРНОБАТ 16:40 7 0
80144 П СЛИВЕН 17:40 7 0
80124 П ЯМБОЛ 19:00 7 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:10 6 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.