СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:25 7 0
80141 П СЛИВЕН 07:25 6 0
80121 П ЯМБОЛ 08:23 7 0
30150 П ВАРНА 10:55 7 0
80143 П СЛИВЕН 12:30 5 0
9631 Б РУСЕ 13:58 7 0
8611 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:06 5 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:40 6 0
80145 П СЛИВЕН 16:02 6 0
30154 П ВАРНА 18:24 7 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:20 7 0
80123 П ЯМБОЛ 21:00 7 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:11 6 0
3601 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 22:41 5 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
3602 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 05:25 5 0
80140 П СЛИВЕН 05:40 7 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:35 6 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:40 5 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:00 5 0
80142 П СЛИВЕН 11:00 6 0
30155 П ВАРНА 13:40 7 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:15 6 0
8612 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:45 6 0
9632 Б РУСЕ 15:05 5 0
80122 П ЯМБОЛ 15:35 5 0
80144 П СЛИВЕН 16:55 7 0
80124 П ЯМБОЛ 19:00 6 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:25 5 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.