СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:41 6 20 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80141 П СЛИВЕН 07:22 5 17 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80121 П ЯМБОЛ 08:30 6 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30150 П ВАРНА 10:48 6 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
80143 П СЛИВЕН 12:07 7 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:39 5 25 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8611 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:59 5 50 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30152 П ВАРНА 15:09 5 0
80145 П СЛИВЕН 16:12 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 17:20 7 20 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30154 П ВАРНА 18:24 7 20 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:03 5 0
80123 П ЯМБОЛ 21:46 6 0
3625 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 22:25 7 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
3620 Б R СОФИЯ КАРЛОВО 05:20 5 0
80140 П СЛИВЕН 05:55 7 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:45 6 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:40 5 5 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:40 5 0
80142 П СЛИВЕН 10:35 6 0
30155 П ВАРНА 13:40 5 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:15 7 40 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:55 7 40 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
80122 П ЯМБОЛ 15:35 6 0
30157 П ВАРНА КАРНОБАТ 16:40 6 0
80144 П СЛИВЕН 17:40 6 0
80124 П ЯМБОЛ 19:00 7 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:10 6 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.