СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:15 4 0
80251 П КАРНОБАТ 07:00 Отменен влак Отменен влак
80141 П СЛИВЕН 07:30 4 Отменен влак Отменен влак
80121 П ЯМБОЛ 08:13 2 0
30150 П ВАРНА 11:07 2 10 Блокиране на линия поради буря
80143 П СЛИВЕН 12:38 5 0
8611 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:14 4 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:55 2 0
80253 П КАРНОБАТ 15:30 Отменен влак Отменен влак
80145 П СЛИВЕН 16:35 5 0
30154 П ВАРНА 18:33 4 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:01 2 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:05 2 0
80123 П ЯМБОЛ 21:40 2 0
3601 Б СОФИЯ КАРЛОВО 23:23 5 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
80170 П КАЗАНЛЪК 05:20 4 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:35 2 0
30153 П ВАРНА КАРНОБАТ 07:35 3 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 08:50 5 0
80250 П КАРНОБАТ 09:30 3 0
80142 П СЛИВЕН 11:50 3 0
30155 П ВАРНА 13:47 2 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:10 3 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 15:00 3 0
80122 П ЯМБОЛ 15:52 3 0
80144 П СЛИВЕН 16:55 3 0
80252 П КАРНОБАТ 18:00 Отменен влак Отменен влак
80124 П ЯМБОЛ 19:30 2 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:30 5 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.