СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 05:47 3 0
80141 П СЛИВЕН 07:00 1 0
80121 П ЯМБОЛ 08:10 2 0
30150 П ВАРНА 10:59 2 0
80143 П СЛИВЕН 12:10 5 0
8611 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:04 2 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:28 4 0
80145 П СЛИВЕН 16:32 1 0
30154 П ВАРНА 18:36 1 0
80123 П ЯМБОЛ 19:23 3 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 20:06 5 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:16 4 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
30140 П КАРЛОВО 05:30 1 0
3602 Б СОФИЯ КАРЛОВО 05:40 1 0
80170 П СЛИВЕН 06:10 2 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 07:05 2 0
30153 П ВАРНА 07:30 3 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:05 1 0
80142 П СЛИВЕН 11:50 3 0
80122 П ЯМБОЛ 14:10 1 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:55 3 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 15:25 1 0
30155 П ВАРНА 16:15 5 0
80144 П СЛИВЕН 18:00 1 0
80124 П ЯМБОЛ 19:55 3 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:20 7 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.