СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 05:47 3 0
8687 Б КАРНОБАТ 06:00 1 0
80141 П СЛИВЕН 07:00 1 0
80121 П ЯМБОЛ 08:10 4 0
30150 П ВАРНА 10:59 3 0
80143 П СЛИВЕН 12:10 2 0
8611 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 12:30 2 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 13:28 2 0
30154 П ВАРНА 16:40 2 0
80123 П ЯМБОЛ 19:23 2 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 20:00 2 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:10 2 0
80255 П ЗАВЕТ 21:05 4 0
3601 Б СОФИЯ КАРЛОВО 22:42 1 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
30140 П КАРЛОВО 05:30 1 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:50 1 0
80250 П КАРНОБАТ 07:45 1 0
3622 Б СОФИЯ КАРЛОВО 09:05 5 0
80142 П СЛИВЕН 11:50 3 0
80122 П ЯМБОЛ 13:55 1 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:55 3 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 15:40 1 0
80254 П ЗАВЕТ 16:15 2 0
80144 П СЛИВЕН 18:00 2 0
80124 П ЯМБОЛ 19:55 2 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 22:20 3 0
8686 Б КАРНОБАТ 23:55 2 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.