СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8627 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 05:53 1 0
80141 П СЛИВЕН 06:35 1 0
80121 П ЯМБОЛ 08:00 3 0
30150 П ВАРНА 10:45 1 0
30191 П КАРЛОВО 12:36 3 0
8611 Б R СОФИЯ ПЛОВДИВ 13:05 3 0
3621 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:13 4 0
80143 П СЛИВЕН 15:48 4 0
30154 П ВАРНА 18:50 1 0
80123 П ЯМБОЛ 19:22 1 0
30196 П ВАРНА 20:06 3 0
3623 Б СОФИЯ КАРЛОВО 20:13 2 0
8613 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 21:46 4 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  БУРГАС   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
30190 П КАРЛОВО 05:20 1 0
8610 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 06:40 3 0
30153 П ВАРНА 07:10 3 0
3682 Б СОФИЯ КАРЛОВО 08:15 1 0
80142 П СЛИВЕН 09:45 1 0
80122 П ЯМБОЛ 13:55 1 0
8612 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 14:30 1 0
3624 Б СОФИЯ КАРЛОВО 14:55 1 0
30157 П ВАРНА 16:10 1 0
80144 П СЛИВЕН 17:55 1 0
80124 П ЯМБОЛ 19:55 3 0
8626 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 23:05 5 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.