СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  РУСЕ   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
9647 БВ СОФИЯ 02:34 1 130 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
4611 Б РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 06:23 1 0
40110 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 06:54 1 0
90202 П САМУИЛ 07:27 4 80 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
40111 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 07:53 1 0
40112 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 09:57 1 10 Изчакване на пътници за осъществяване на връзка
40113 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 11:43 1 0
4613 Б РУСЕ РАЗПРЕД. 13:00 4 0
9620 Б ВАРНА 13:09 3 0
40114 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 13:14 1 0
40115 п РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 14:08 1 0
460 М СОФИЯ 15:05 4 0
461 М БУКУРЕЩ-СЕВЕР 15:35 3 0
40116 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 17:19 1 0
40117 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 17:58 1 0
9622 Б ВАРНА 19:25 1 0
40118 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 20:02 1 0
4612 Б СОФИЯ 21:31 1 0
90104 п ШУМЕН 22:14 1 0
9646 Б СИЛИСТРА 23:35 1 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  РУСЕ   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
9647 Б СИЛИСТРА 02:38 1 128 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
9621 Б ВАРНА 06:00 1 0
4611 Б СОФИЯ 06:28 1 0
40110 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 06:59 1 0
90101 П ШУМЕН 07:35 3 0
40111 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 07:55 1 0
40112 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 10:00 1 12 Изчакване на пътници за осъществяване на връзка
40113 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 11:46 1 0
4613 Б СОФИЯ 13:15 4 0
40114 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 13:20 1 0
40115 п ГОРНА ОРЯХОВИЦА 14:13 1 0
90281 П САМУИЛ 14:18 4 0
9623 Б ВАРНА 16:10 1 0
460 М БУКУРЕЩ-СЕВЕР 16:30 4 0
461 М СОФИЯ 16:31 3 0
40116 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 17:22 1 0
40117 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 18:00 1 0
40118 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 20:07 1 0
4612 Б РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 21:34 1 0
9646 Б СОФИЯ 23:38 1 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.