СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  РУСЕ   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
382 Б СОФИЯ 00:45 4 29 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
4651 Б РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 06:33 4 0
40110 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 06:42 3 0
40111 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 07:47 3 0
40112 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 10:02 3 0
40113 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 11:37 3 0
9620 Б ВАРНА 13:05 5 0
40114 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 13:17 3 0
460 М СОФИЯ 14:00 4 0
40115 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 14:07 4 0
461 М БУКУРЕЩ-СЕВЕР 15:50 3 0
40116 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 17:14 3 0
40117 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 17:57 3 0
40118 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 19:38 3 0
9622 Б ВАРНА 20:08 4 0
9632 Б БУРГАС 21:40 4 0
4652 Б ПЛОВДИВ 22:11 4 0
9646 Б СИЛИСТРА 23:17 3 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  РУСЕ   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
9647 Б СИЛИСТРА 02:20 4 0
383 Б СОФИЯ 04:30 4 0
9621 Б ВАРНА 05:55 4 0
4651 Б ПЛОВДИВ 06:45 4 0
40110 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 06:53 3 0
9631 Б БУРГАС 07:20 5 0
40111 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 07:55 3 0
40112 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 10:05 3 0
40113 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 11:45 3 0
40114 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 13:20 3 0
40115 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 14:15 4 0
460 М БУКУРЕЩ-СЕВЕР 14:35 4 0
9623 Б ВАРНА 15:55 4 0
461 М СОФИЯ 16:25 3 0
40116 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 17:19 3 0
40117 П ГОРНА ОРЯХОВИЦА 18:05 3 0
40118 П РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 19:43 3 0
4652 Б РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 22:21 4 0
9646 Б СОФИЯ 23:25 3 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.