СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8637 Б ПЛОВДИВ 05:43 8 0
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:40 8 0
30151 П КАРНОБАТ 07:04 8 0
3637 Б СОФИЯ КАРЛОВО 07:13 7 0
20161 П ШУМЕН 07:37 7 0
28101 П КАРДАМ 07:55 6 0
20163 П КОМУНАРИ ШУМЕН 09:22 7 0
9621 Б РУСЕ 09:52 8 0
28201 П ДОБРИЧ 11:19 7 0
2655 Б ПЛЕВЕН 11:57 8 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30153 П БУРГАС КАРНОБАТ 12:17 7 6 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8631 Б R ПЛОВДИВ 13:20 8 35 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
2601 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:09 8 0
28203 П ДОБРИЧ 16:16 7 30 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
20165 П ШУМЕН 16:26 8 14 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 18:05 8 18 Изчакване на пътници за осъществяване на връзка
30155 П БУРГАС КАРНОБАТ 18:45 7 0
20167 П ШУМЕН 19:20 8 0
9623 Б РУСЕ 19:56 8 6 Изчакване на пътници за осъществяване на връзка
8601 Б СОФИЯ 20:06 8 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:37 8 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30157 П КАРНОБАТ 20:59 7 14 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
4680 Б ПЛОВДИВ Г. ОРЯХОВИЦА 23:14 8 5 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
4681 Б ПЛОВДИВ Г. ОРЯХОВИЦА 04:45 2 0
20160 П ШУМЕН 06:00 2 0
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:20 1 0
2602 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:25 3 0
8602 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 08:50 5 0
9620 Б РУСЕ 09:25 1 0
30152 П БУРГАС КАРНОБАТ 10:45 3 0
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 11:08 2 0
28202 П ДОБРИЧ 12:35 2 0
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:25 1 0
30194 П БУРГАС КАРНОБАТ 13:35 2 0
20162 П ШУМЕН 14:15 3 0
9622 Б РУСЕ 15:30 1 0
28102 П КАРДАМ 15:45 4 0
8632 Б ПЛОВДИВ 16:00 2 0
20164 П КОМУНАРИ ШУМЕН 16:55 1 15 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
2654 Б ПЛЕВЕН 18:00 3 0
30156 П КАРНОБАТ 18:10 4 67 Повреда на подвижен състав - локомотив
28104 П КАРДАМ 19:00 2 0
20166 П ШУМЕН 19:40 1 0
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 21:55 3 0
3636 Б СОФИЯ 22:20 4 0
8636 Б ПЛОВДИВ 23:15 2 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.