СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8637 Б ПЛОВДИВ 05:26 8 0
30151 П КАРНОБАТ 06:39 8 0
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:50 7 0
20161 П ШУМЕН 07:29 8 0
3637 Б СОФИЯ КАРЛОВО 07:39 6 0
28201 П ДОБРИЧ 07:56 6 0
20163 П КОМУНАРИ ШУМЕН 09:37 7 0
9621 Б РУСЕ 09:54 8 0
28203 П ДОБРИЧ 11:15 8 0
2655 Б ПЛЕВЕН 11:57 8 0
30153 П БУРГАС КАРНОБАТ 12:23 7 0
8631 Б ПЛОВДИВ 13:14 8 0
2601 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:25 7 0
20165 П ШУМЕН 16:28 8 0
30161 П ШУМЕН 16:50 7 0
28205 П ДОБРИЧ 17:25 8 0
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 17:55 8 0
20167 П ШУМЕН 19:07 8 0
8601 Б СОФИЯ 19:27 7 0
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:37 7 0
30155 П БУРГАС 20:55 8 0
9623 Б РУСЕ 21:25 7 0
4640 Б ПЛОВДИВ Г. ОРЯХОВИЦА 23:42 8 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
4641 Б ПЛОВДИВ Г. ОРЯХОВИЦА 04:22 2* 0
20160 П ШУМЕН 06:00 2 0
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:25 1 0
2602 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:20 3 0
8602 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 08:40 4 0
9620 Б РУСЕ 09:05 3 0
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 10:25 2 0
30160 П ШУМЕН КОМУНАРИ 11:05 3 0
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:15 4 0
28202 П ДОБРИЧ 13:40 3* 0
30154 П БУРГАС КАРНОБАТ 13:50 2 0
20162 п ШУМЕН 14:15 3 0
8632 Б ПЛОВДИВ 15:20 4 0
28204 П ДОБРИЧ 15:55 4 0
2654 Б ПЛЕВЕН 16:35 3 0
20164 П КОМУНАРИ ШУМЕН 17:00 4 0
9622 Б РУСЕ 18:05 2 0
30156 П КАРНОБАТ 18:25 3 0
28206 П ДОБРИЧ 18:50 4 0
20166 П ШУМЕН 19:35 2 0
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 22:00 3 0
3636 Б СОФИЯ 22:12 4 0
8636 Б ПЛОВДИВ 23:05 2 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.