СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8637 Б ПЛОВДИВ 05:26 8 0
30151 П КАРНОБАТ 06:39 8 0
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:50 7 6 Блокиране на линия поради буря
20161 П ШУМЕН 07:29 8 0
3637 Б СОФИЯ КАРЛОВО 07:45 8 12 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
28201 П ДОБРИЧ 07:56 6 0
20173 П КОМУНАРИ ШУМЕН 09:40 7 0
9621 Б РУСЕ 09:57 8 3 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
28203 П ДОБРИЧ 11:15 8 0
2655 Б ПЛЕВЕН 12:13 8 0
30153 п КАРНОБАТ 13:03 7 0
8631 Б ПЛОВДИВ 13:14 8 52 Повреда на подвижен състав - локомотив
2601 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:25 7 0
20165 П ШУМЕН 16:30 8 0
30161 п КОМУНАРИ 17:01 7 0
28205 П ДОБРИЧ 17:46 8 0
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 17:55 8 10 Изчакване на пътници за осъществяване на връзка
30145 п СЛИВЕН КАРНОБАТ 18:34 8 0
20167 П ШУМЕН 19:07 8 0
8601 Б СОФИЯ 19:24 7 0
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:37 7 0
9623 Б РУСЕ 21:25 7 0
4640 Б ПЛОВДИВ Г. ОРЯХОВИЦА 23:42 8 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
4641 Б ПЛОВДИВ Г. ОРЯХОВИЦА 04:30 2* 0
20160 П ШУМЕН 06:00 2 0
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:25 1 0
2602 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:30 3 0
8602 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 08:50 4 0
9620 Б РУСЕ 09:15 3 0
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 10:35 2 0
30154 П БУРГАС 11:40 3 20 Повреда на подвижен състав - локомотив
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:25 4 0
28202 П ДОБРИЧ 13:40 3* 0
30160 П КОМУНАРИ 13:50 2 0
20162 п ШУМЕН 14:15 3 0
8632 Б ПЛОВДИВ 15:30 2 0
28204 П ДОБРИЧ 16:15 4 0
2654 Б ПЛЕВЕН 16:55 3 0
20164 П КОМУНАРИ ШУМЕН 17:15 2 0
9622 Б РУСЕ 18:15 2 0
30156 П КАРНОБАТ 18:25 3 0
28206 П ДОБРИЧ 18:50 4 0
20166 П ШУМЕН 19:35 2 0
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 22:10 3 0
3636 Б СОФИЯ 22:20 4 0
8636 Б ПЛОВДИВ 23:15 2 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.