СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:19 8 0
30191 П КАРНОБАТ 07:02 7 0
20161 П ШУМЕН 07:15 8 0
28201 П ДОБРИЧ 07:46 5 0
3697 Б СОФИЯ КАРЛОВО 08:10 6 10 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
20163 П ШУМЕН 09:19 8 0
9621 Б РУСЕ 09:50 7 0
28203 П ДОБРИЧ 11:15 8 0
2655 Б ПЛЕВЕН 11:58 8 0
30193 п БУРГАС 12:26 7 0
28205 П ДОБРИЧ 13:30 5 0
8681 Б ПЛОВДИВ 13:56 8 0
2601 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:28 7 0
20165 П ШУМЕН 16:12 8 0
28207 П ДОБРИЧ 17:26 8 0
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 18:05 8 0
20167 П ШУМЕН 19:01 7 0
30195 п КАРНОБАТ 19:17 8 0
9623 Б РУСЕ 20:10 8 0
8691 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 20:27 6 0
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:37 7 0
30197 П БУРГАС 21:25 6 0
2615 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 23:40 2 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
2610 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 05:05 2* 0
20160 П ШУМЕН 05:55 2 0
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:05 1 0
2602 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:15 3 0
28200 П ДОБРИЧ 07:25 2 0
8692 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 08:10 4 0
9620 Б РУСЕ 09:15 3 0
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 10:55 2 0
30152 П КАРНОБАТ 11:05 3 0
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:25 4 0
28202 П ДОБРИЧ 13:40 3* 0
30154 П БУРГАС 13:50 2 0
20162 П ШУМЕН 14:15 3 0
28204 П ДОБРИЧ 15:20 4 0
8632 Б ПЛОВДИВ 15:55 2 0
20164 П ШУМЕН 16:45 3 0
2654 Б ПЛЕВЕН 17:40 4 0
9622 Б РУСЕ 18:05 2* 0
30156 П КАРНОБАТ 18:15 3 0
20166 П ШУМЕН 19:20 2 0
28206 П ДОБРИЧ 19:50 3 0
3636 Б СОФИЯ КАРЛОВО 21:05 4 0
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 21:40 3 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.