СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8637 Б ПЛОВДИВ 05:56 8 18 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:15 8 20 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
3637 Б СОФИЯ КАРЛОВО 06:50 8 29 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30151 П КАРНОБАТ 07:23 8 29 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
20161 П ШУМЕН 07:35 7 0
28201 П ДОБРИЧ 07:52 6 0
20163 П КОМУНАРИ ШУМЕН 09:35 8 0
9621 Б РУСЕ 09:50 7 0
2655 Б ПЛЕВЕН 11:35 8 0
28103 П КАРДАМ 12:12 8 0
30153 П БУРГАС КАРНОБАТ 13:15 7 0
2601 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:00 8 0
8693 Б R ПЛОВДИВ 14:09 8 0
20165 П ШУМЕН 16:15 8 0
28203 П ДОБРИЧ 16:48 8 0
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 17:58 8 0
30155 П БУРГАС КАРНОБАТ 18:27 7 0
20167 П ШУМЕН 19:15 8 0
9623 Б РУСЕ 19:38 8 0
8601 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 19:47 7 0
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:30 8 0
30157 П КАРНОБАТ 20:48 7 0
2615 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 23:02 8 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
2610 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 05:15 2* 0
20160 П ШУМЕН 06:00 2 0
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:55 1 0
2602 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:30 3 0
8602 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 08:45 4 0
9620 Б РУСЕ 09:20 1 0
30152 П БУРГАС КАРНОБАТ 09:40 3 0
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 11:00 2 0
28202 П ДОБРИЧ 13:10 4 0
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:25 1 0
30154 П БУРГАС КАРНОБАТ 13:35 2 0
20162 П ШУМЕН 14:15 3 0
28104 П КАРДАМ 15:40 4 0
8632 Б ПЛОВДИВ 16:00 2 0
9622 Б РУСЕ 16:10 1 0
2654 Б ПЛЕВЕН 17:15 3 0
20164 П КОМУНАРИ ШУМЕН 17:30 2 0
30156 П КАРНОБАТ 18:30 2 0
28204 П ДОБРИЧ 18:55 3 0
20166 П ШУМЕН 19:30 1 0
3636 Б СОФИЯ КАРЛОВО 21:35 4 0
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 22:10 3 0
8636 Б ПЛОВДИВ 23:15 2 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.