СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8637 Б ПЛОВДИВ 05:55 8 65 Повреда по жп инфраструктура
30151 П КАРНОБАТ 06:41 8 0
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:50 7 104 Повреда на подвижен състав - локомотив
20161 П ШУМЕН 07:26 8 0
3637 Б СОФИЯ КАРЛОВО 07:35 8 0
28201 П ДОБРИЧ 07:56 6 0
20163 П КОМУНАРИ ШУМЕН 09:47 7 17 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
9621 Б РУСЕ 10:02 8 17 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
28203 П ДОБРИЧ 11:20 8 32 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
2655 Б ПЛЕВЕН 12:02 8 6 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
30153 п КАРНОБАТ 13:03 7 11 Строителство/ремонт по жп инфраструктура
8631 Б ПЛОВДИВ 13:19 8 0
2601 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:25 7 0
20165 П ШУМЕН 16:28 8 0
30161 п КОМУНАРИ 17:00 7 0
28205 П ДОБРИЧ 17:46 7 0
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 17:56 8 0
30145 п СЛИВЕН КАРНОБАТ 18:51 8 0
20167 П ШУМЕН 19:07 8 0
8681 Б СОФИЯ 19:28 7 0
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:37 7 0
9623 Б РУСЕ 21:25 7 0
4680 Б ПЛОВДИВ Г. ОРЯХОВИЦА 23:42 8 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
4681 Б ПЛОВДИВ Г. ОРЯХОВИЦА 04:32 2* 0
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:05 1 0
20160 П ШУМЕН 06:20 2 0
2602 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:30 3 20 Повреда на подвижен състав - локомотив
8682 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 08:50 4 0
9620 Б РУСЕ 09:15 3 23 Очакване на композиция/локомотив от друг влак
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 10:35 2 0
30154 П БУРГАС 10:45 3 0
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:25 4 0
28202 П ДОБРИЧ 13:40 3 0
30160 П КОМУНАРИ 13:50 2 0
20162 п ШУМЕН 14:25 3 0
8632 Б ПЛОВДИВ 15:35 2 0
28204 П ДОБРИЧ 16:15 4 0
2654 Б ПЛЕВЕН 16:55 3 0
20164 П КОМУНАРИ ШУМЕН 17:20 2 0
9622 Б РУСЕ 18:15 2* 0
30156 П КАРНОБАТ 18:25 3 0
28206 П ДОБРИЧ 18:50 4 0
20166 П ШУМЕН 19:35 2 0
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 22:10 3 0
3636 Б СОФИЯ 22:20 4 0
8636 Б ПЛОВДИВ 23:15 2 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.