СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
8637 Б ПЛОВДИВ 05:26 8 0
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:39 8 0
30151 П КАРНОБАТ 06:55 7 0
3637 Б СОФИЯ КАРЛОВО 07:15 6 0
20161 П ШУМЕН 07:30 8 0
28201 П ДОБРИЧ 08:05 5 0
20163 П КОМУНАРИ ШУМЕН 09:29 8 0
9621 Б РУСЕ 09:53 7 0
28203 П ДОБРИЧ 11:12 7 0
2655 Б ПЛЕВЕН 11:34 8 0
30153 П БУРГАС 12:23 7 0
8631 Б ПЛОВДИВ 13:10 8 0
28205 П ДОБРИЧ 14:05 8 0
2601 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:35 8 0
20175 П ШУМЕН 16:30 8 0
28207 П ДОБРИЧ 17:05 7 0
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 17:35 6 0
30155 п КАРНОБАТ 18:17 7 0
8651 Б СОФИЯ 18:35 8 0
20167 П ШУМЕН 19:28 8 0
9623 Б РУСЕ 20:08 8 0
30177 П КАРНОБАТ 20:26 7 0
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:36 6 0
2615 Б СОФИЯ 23:38 2 0
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час Коловоз Закъснение Причина
2610 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 04:20 1 0
28200 П ДОБРИЧ 06:00 1 0
20160 П ШУМЕН 06:15 2* 0
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:50 2 0
2602 Б R СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:20 3 0
8650 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 08:05 4 0
9620 Б РУСЕ 09:00 2 0
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 10:20 2 0
30152 П КАРНОБАТ 10:40 3 0
28202 П ДОБРИЧ 12:40 3 0
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:20 4 0
30174 П КАРНОБАТ 13:40 2 0
20172 П ШУМЕН 14:15 3 0
28204 П ДОБРИЧ 15:40 4 0
8632 Б ПЛОВДИВ 16:30 2 0
20164 П ШУМЕН 16:45 3 0
2654 Б ПЛЕВЕН 17:30 4 0
9622 Б РУСЕ 18:10 2 0
30156 П КАРНОБАТ 18:40 3 0
20166 П ШУМЕН 19:40 2 0
28206 П ДОБРИЧ 19:50 3 0
3636 Б СОФИЯ КАРЛОВО 21:30 4 0
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 21:55 3 0
8636 Б ПЛОВДИВ 23:00 2 0

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.