СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час
8637 Б ПЛОВДИВ 05:30
30151 П КАРНОБАТ 06:28
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:38
3637 Б СОФИЯ КАРЛОВО 06:55
20161 П ШУМЕН 07:30
28201 П ДОБРИЧ 08:15
20163 П ШУМЕН 09:44
9621 Б РУСЕ 09:55
28203 П ДОБРИЧ 11:28
2655 Б ПЛЕВЕН 11:48
30153 П БУРГАС 12:33
8631 Б ПЛОВДИВ 13:09
28205 П ДОБРИЧ 14:16
2601 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:28
20165 П ШУМЕН 15:20
28207 П ДОБРИЧ 17:20
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 17:40
30155 П КАРНОБАТ 18:28
8651 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 18:42
20167 П ШУМЕН 19:10
9623 Б РУСЕ 20:08
30177 П КАРНОБАТ 20:30
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:45
2615 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 23:12
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час
2610 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 04:35
20160 П ШУМЕН 06:00
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:50
28200 П ДОБРИЧ 07:20
2602 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:35
8650 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 09:00
9620 Б РУСЕ 09:15
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 10:30
30152 П КАРНОБАТ 10:50
28202 П ДОБРИЧ 12:20
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:30
30174 П КАРНОБАТ 13:50
20162 П ШУМЕН 14:15
28204 П ДОБРИЧ 15:20
8632 Б ПЛОВДИВ 16:40
20164 П ШУМЕН 17:00
2654 Б ПЛЕВЕН 17:40
30156 П КАРНОБАТ 17:50
9622 Б РУСЕ 18:15
20166 П ШУМЕН 19:20
28206 П ДОБРИЧ 20:20
3636 Б СОФИЯ КАРЛОВО 21:30
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 21:50
8636 Б ПЛОВДИВ 23:20

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.