СПРАВКА ЗА ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час
8637 Б ПЛОВДИВ 05:31
2627 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 06:38
30151 П КАРНОБАТ 06:55
3637 Б СОФИЯ КАРЛОВО 07:15
20161 П ШУМЕН 07:30
28201 П ДОБРИЧ 08:05
20163 П ШУМЕН 09:15
9621 Б РУСЕ 09:53
28203 П ДОБРИЧ 11:05
2655 Б ПЛЕВЕН 11:47
30153 П БУРГАС 12:23
8631 Б ПЛОВДИВ 13:10
28205 П ДОБРИЧ 14:05
2601 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 14:39
28207 П ДОБРИЧ 17:05
2611 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 17:38
8651 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 18:35
20167 П ШУМЕН 19:28
9623 Б РУСЕ 20:12
30177 П КАРНОБАТ 20:29
2613 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 20:39
2615 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 23:42
СПРАВКА ЗА ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ на Дата
Информация за гара   За дата
  ВАРНА   
ВЛАКОВЕ
Номер Категория Посока През Час
2610 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 04:25
28200 П ДОБРИЧ 06:00
20160 П ШУМЕН 06:15
30150 П БУРГАС КАРНОБАТ 06:50
2602 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 07:30
8650 Б СОФИЯ ПЛОВДИВ 08:05
9620 Б РУСЕ 09:00
2612 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 10:30
28202 П ДОБРИЧ 12:40
2614 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 13:30
30174 П КАРНОБАТ 13:40
28204 П ДОБРИЧ 15:40
8632 Б ПЛОВДИВ 16:30
20164 П ШУМЕН 16:45
2654 Б ПЛЕВЕН 17:30
9622 Б РУСЕ 18:10
30156 П КАРНОБАТ 18:40
20166 П ШУМЕН 19:40
28206 П ДОБРИЧ 19:50
3636 Б СОФИЯ КАРЛОВО 21:30
2626 Б СОФИЯ Г. ОРЯХОВИЦА 22:00
8636 Б ПЛОВДИВ 23:00

Генерирано на

Текущо време
Copyright ©2005-2009 ИСТ "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.