site.site.name

Тръгва Перник 17:12
Пристига София 18:05

Директен влак.

Влак: БВ 5622

Седящ 2 клас салон. Седящ 1/2 клас салон.


Продължителност на пътуването: 00:53 ч. Разстояние: 33 км.


Билети

тарифа 2 класа (лв.) 1 класа (лв.)
ЗОНОВА ТАРИФА 2.30 3.20
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА 1.85 2.75
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * 1.85 2.75

Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)

тарифа 2 класа (лв.) 1 класа (лв.)

Абонаментни карти

тарифа 5 дни 1 месец 3 месецa
РЕДОВНА ТАРИФА 19.20 74.20 192.30
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА 37.10 96.15
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА 55.65 144.25

Други

описание тарифа
Цена на запазено място в БВ, независимо от разстоянието и класа на пътуване 0.50

Забележка

* с право на пътуване в І-ви клас

2023 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
www.bdz.bg ( Отпечатано на 04.10.2023)