site.site.name

Тръгва София 16:30
Пристига Перник 17:12

Директен влак.

Влак: БВ 5617

Седящ 2 клас салон. Седящ 1/2 клас салон.


Продължителност на пътуването: 00:42 ч. Разстояние: 33 км.


Билети

тарифа 2 класа (лв.) 1 класа (лв.)
ЗОНОВА ТАРИФА 2.80 3.90
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА 2.20 2.75
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * 2.20 2.75

Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)

тарифа 2 класа (лв.) 1 класа (лв.)

Абонаментни карти

тарифа 5 дни 1 месец 3 месецa
РЕДОВНА ТАРИФА 23.10 91.30 236.60
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА 45.65 118.30
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА 68.50 177.45

Други

описание тарифа
Цена на запазено място в БВ, независимо от разстоянието и класа на пътуване 1.00

Забележка

* с право на пътуване в І-ви клас

2024 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
www.bdz.bg ( Отпечатано на 22.06.2024)