site.site.name

Тръгва Варна 19:40
Пристига Провадия 20:48

Директен влак.

Влак: ПВ 20166

Ел.мотрисен влак.


Продължителност на пътуването: 01:08 ч. Разстояние: 54 км.


Билети

тарифа 2 класа (лв.) 1 класа (лв.)
РЕДОВНА ТАРИФА 3.65
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА 1.85
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * 1.85
ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** 6.55

Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)

тарифа 2 класа (лв.) 1 класа (лв.)
РЕДОВНА ТАРИФА 3.10
НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) 1.55

Абонаментни карти

тарифа 5 дни 1 месец 3 месецa
РЕДОВНА ТАРИФА 25.60 98.90 256.40
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА 49.45 128.20
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА 74.20 192.30

Забележка

* с право на пътуване в І-ви клас
** билетът за връщане важи до 24 ч. на 28/01/2022 г.

2022 © БДЖ Пътнически превози | Версия за печат
www.bdz.bg ( Отпечатано на 28.01.2022)